IFK Göteborg har släppt sin verksamhetsberättelse för 2020. Vi tar oss igenom lite olika poster och jämför över tid hur det ser ut.

Kort kan vi konstatera att årets resultat landade bra sett till förutsättningarna och att viktiga kassan har stärkts. Finns det dock orosmoln? Är ekonomin stabil? Hur mycket vågar vi satsa? Vad är kritiskt 2021? Det finns både positiva och negativa tendenser i bokslutet

Omsättning

Omsättning är pengar in över hela året. Allt från publikintäkter, sponsorer till spelarförsäljningar med mera. Trots en Covid säsong så omsätter IFK Göteborg historiskt sätt en stark siffra. Statligt stöd, sponsorer, ökade tv-intäkter, spelarförsäljningar och bidrag från fansen gör att klubbens tapp rent omsättningsmässigt inte är så stor.

Anmärkningsvärt i omsättningen är att det statliga stödet var över 18 miljoner kronor. Det motsvarar nästan samma nivå som tappet i matchintäkter vilket på ett sätt jämnar ut siffrorna.

Matchintäkter

Många fans valde att stå kvar och det har genererat över 10 miljoner kronor. Det ska inte förringas hur stort detta är för klubben och hur viktigt det har varit. Utan dessa 10 miljoner kronor så hade ekonomin kollapsat.

Om vi jämför matchintäkter med några andra klubbar som släppt sina bokslut ser du ut så här hos respektive

AIK: 20 mkr

Norrköping: 4.1 mkr

Malmö: 59 mkr (inkl intäkter för Europaleague slutspelet mot Wolfsburg)

Sponsorer

Precis som övriga klubbar som släppt sina bokslut så redovisar IFK Göteborg ett större tapp i sponsorintäkter. Förklarliga skäl är att det inte har varit några matcher med publik som är den primära anledningen till rekordraset. Vi är nere i 2007 års nivåer. Här blir det viktigt för IFK Göteborg att lägga mer tid på sina sponsorer då rapporter har kommit att informationsflödet mellan klubben och sponsorerna har varit bristfällig under 2020. Här kan det bli bättre och den är viktig. IFK Göteborg är en klubb som tillhör det absoluta toppskiktet i sponsorintäkter. Bäst i klassen är Malmö FF vars sponsorintäkter blev 54,5 mkr (85,9 mkr 2019).

Personalkostnader

Personalkostnaderna sjunker efter att ha vuxit två år i rad. Permitteringar är en viktig anledning till detta. Det jag kan finna anmärkningsvärt är att personalkostnaderna för hela föreningen enbart minskar med cirka 3 miljoner kronor. Varför det är anmärkningsvärt är för att andra klubbar minskade sina kostnader än mer

Malmö – 158 mkr (180 mkr 2019)

AIK – 79,3 mkr (93,7 mkr 2019)

Norrköping – 70,4 mkr (81,6 mkr 2019)

IFK Göteborg har en lägre kostnad i jämförelse med berörda klubbar men minskar procentuellt minst mot dessa i personalkostnader. Skulle det begäras mer här av klubben? Det låter jag vara osagt. Klart är att klubben har påverkats negativt att inte ha personal på plats på 100% basis när vi tänker områden som exempelvis marknad och försäljning. Klubben har under 2020 tagit pandemin på allvar och där inga inköp godkänts om dem verkligen inte har behövts. Detta gäller allt från pennor till material för att göra inspelningar. Plånboken har man hållit hårt i och det ska lyftas fram för det präglar även det årets bokslut.

Spelarförsäljningar
Förra året skrev jag att klubben behöver sälja spelare för cirka 30 mkr för att klara budgeten. Försäljningar i år nådde inte riktigt nivån men bokslutet blev bra ändå. Minskade personalkostnader, ökade tv-intäkter, ökad försäljning i merchandise och gåvor från fansen gjorde skillnaden. Så i grunden kvarstår jag i min bedömning att sett till kostnadsmassan så behöver klubben sälja för över 30 mkr även i år för att ha en fungerande drift och då har jag med aspekten att inga större inköp ska bekosta klubbens balansräkning. För 2021 har redan flertalet försäljningar skett som kommer spegla nästa års bokslut. Det som är positivt är att det ligger kundfodringar på cirka 16 mkr (pengar som ska in i år) på spelarförsäljningar vilket jag tolkar är Tolinsson pengar som kommer in till sommaren när han byter klubbadress

Discoverys intåg gör skillnad. TV-intäkterna fördelas utifrån ett poängsystem som bygger på klubbens senaste fem placeringar i Allsvenskan. Placeringarna ger totalpoäng och ju lägre poäng man har desto högre upp blir man placerad vilket ger större avkastning. Ersättningen för 2020 bygger på placeringarna 2015-2019. Respektive år slutade IFK Göteborg

2015: 2:a

2016: 4:a

2017: 10:a

2018: 11:a

2019: 7:a

Poängställning: 34

Till nästa år blir vi av med den fina placeringen vi hade 2015 och får istället in hemska 2020 placeringen där vi slutade 12:a. TV-intäkterna kommer nästa år att sjunka för IFK Göteborg.

Högst TV-intäkter redovisar AIK (34,3 mkr) men där ska man veta att andra poster även är inkluderade som deras egna webb-tv där tittarna betalar månadsvis.

Årets resultat

Klubben missade chansen på nytt att gå vinst tre år i rad. Däremot är resultatet bra sett till förutsättningarna. Utifrån perspektivet stabilisering har de tre senaste åren varit förbättrade och mer stabiliserande. Bästa resultat hittills har Norrköping levererat som redovisar en vinst på 37 mkr

Kassa

I min förra blogg på BaraBen skrev jag om att klubben har större ekonomiska resurser att röra sig på fast man aviserar ett ekonomiskt förlustår. Det visade sig att jag hade rätt här. Större inflöde av kapital har kommit in och där en stor post var tidigare fodringar på Benjamin Nygren där Genk hade en avbetalning på honom och som kom in 2020. Från katastrofsiffran 3 mkr år 2018 har nu kassan vuxit till sig till en nivå som är högre än 2016. Detta är väldigt bra och skapar mer utrymme att kunna agera mer i spelarmarknaden vilket klubben har gjort men även här med hjälp av intressenterna då klubben är medvetna om att en ny Covidsäsong är minst en lika stor om inte större utmaning än 2020. För antalet årskort som säljs är inte imponerande högt. Supporterklubben Änglarna gör ett stort jobb med att få in pengar till klubben och jag hoppas folk bidrar till detta i den mån som är möjligt. För det behövs för att säkra kassaflödet. I jämförelse med övriga topp 6 klubbar i ligan är vi fortsatt en liten aktör. En kassa på 16 mkr är svårt att vinna SM-Guld på. Kapitalet behöver bli starkare!

Omsättningstillgångar vs kortfristiga skulder

En indikation på hur en klubb mår kommande år är denna post. Omsättningstillgångar är pengar som man beräknar få in närmsta 12 månader och kortfristiga skulder är densamma fast i vad som ska betalas. En sund ekonomi måste ha större omsättningstillgångar. IFK Göteborg är en av få klubbar om man jämför med topp 7 klubbarna som har kortfristiga skulder som nästan överstiger omsättningstillgångarna. Hammarby är den klubb som har det värre där som gjort stora investeringar i klubben men som blivit duktigare på att sälja spelare och som har stora intäkter i publik. För IFK Göteborg är spannet mellan de båda posterna fortsatt väldigt nära varandra för att jag ska kalla ekonomin för sund. Det finns fortsatt för 2021 stora utmaningar för IFK Göteborg. Vi måste sälja spelare, vi måste få in bidrag från fans, vi måste få statligt stöd om inte publik får komma och vi måste jobba mer med våra sponsorer.

Återigen som minskar våra TV-intäkter detta år, vinner vi inte Svenska Cupen spelar vi inte i Europa för bara vårt deltagande i kvalomgång två gav IFK Göteborg cirka 5,4 mkr från UEFA och vi fick fördelen med att ha hemmaplan. En post som vi även där kan missa i år

Summering

För att summera bokslutet så ger jag den godkänt. Klubben har hållit hårt i plånboken men jag är bekymrad över sponsorerna. Kunde vi gjort mer? Kunde vi gett mer tillbaka till sponsorerna?

Bokslutet räddas av fansen som valde att stå kvar (över 10 mkr) samt bidrag som redovisas som övriga intäkter som överstiger 9 mkr.

Staten bidrog med över 18 mkr och intressenterna möjliggjorde nyförvärv.

År 2021 är i mina ögon än mer utmanande med vikande försäljning utav årskort . Jag slår ett slag igen för Änglarna som gör ett fantastiskt jobb. Varje krona räknas!

I transfermarknaden har vi Covid-säsong. Det är inte lika lätt att sälja spelare för 30-40 mkr som det var före Covid. Det är kritiskt att publiken kan komma tillbaka och det är kritiskt att vi fortsatt stöttar vår klubb ekonomiskt. Det är kritiskt att sponsorerna känner att man får mycket tillbaka och det är kritiskt att vi sportligt gör en bättre säsong

Om jag får kolla i min spåkula så säger jag att till sommaren har vi sålt Hasse, Jallow och Kalley för totalsumma 30-40 mkr. Jag sticker ut hakan och säger att med fansen fantastiska engagemang, en sportlig bättre säsong så kommer vi redovisa en vinst 2021. Vi går mot ljusare tider om vi alla hjälps åt

Categories:

Tags:

BaraBen-podden
Facebook
Kategorier