Fotbollsmagasinet Offside har intervjuat 26 före detta och nuvarande spelare, ledare, styrelseledamöter och chefer i IFK Göteborg. Frågan som man ställer sig i reportaget ”Gåtan Mats Gren” är hur Mats Gren klarat sig undan trots vikande sportsliga resultat när i princip alla andra i ledande ställning sparkats eller hoppat av.

Reportaget om Mats Grens IFK Göteborg.

Bilden som framkommer är en negativ sådan. Vi tar tre faksimiler som exempel för den som inte läst reportaget än, för att få en bild av vad det är som framkommer. Notera att det är vittnesbilder från de personer som Offside pratat med som skildras, inte absoluta sanningar. Mats Gren svarar i viss mån på dessa påståenden i mejlsvar till Offside, men avböjer chansen att intervjuas och därmed möjligheten att dementera innehållet i reportaget och försvara sig själv.

Exempel 1:
Mats Gren påstås snacka skit om egna spelare och ledare.

Ur fotbollsmagasinet Offside.

Kommentar: Om det är så att Mats Gren haft den här typen av beteende mot egna spelare och tränare, så är detta naturligtvis både väldigt olyckligt och oprofessionellt. Offside tar även upp ytterligare en spelare som säger att Gren i ett möte med honom snackat skit om en av hans lagkamrater och sagt att ”honom försöker jag sälja, så du kan vara lugn”. Dessutom berättar en anonym agent i Offside om att många agenter i branschen tänker sluta svara när Mats Gren ringer, för att man inte kan lita på honom på grund av hans ”velighet” i samband med affärer. Oavsett diskussionen om vem som sa vad exakt när finns det uppenbarligen en bild av att Gren sköter sina (och därmed IFK Göteborgs) affärer på det här viset..

Exempel 2:
Gren ska ha bett huliganfirman ”om lov” att värva Gustav Engvall.

Ur fotbollsmagasinet Offside.

Kommentar: IFK Göteborg är en medlemsförening. Det vill säga att de supportrar som väljer att bli medlemmar ska få varsin röst i föreningens demokratiska beslutande organ: Årsmötet (samt extra insatta årsmöten). Om det är så att sportchefen och styrelseledamöter i IFK Göteborgs springer och håller möten med huliganer från en viss falang – i ett missriktat försök att försöka ”ta pulsen” på supportrarnas åsikter, är det fel och olyckligt.

Om det dessutom är så att man tar beslut utifrån vad diverse enskilda personer/grupper vid sådana möten tycker – är det rent sagt katastrofalt. Att huliganer ges möjlighet att påverka förtroendevalda och tjänstemän på Kamratgården via påtryckningar utanför medlemsmöten eller årsmöten är definitionen av ett icke demokratiskt system. Det är beteende som AIK tidigare gjort sig ökända för i Fotbollssverige och inte något som IFK Göteborg bör syssla med.

Det finns enbart en församling som kan ge ett ”godkännande” för något som IFK Göteborgs styrelse eller ledning känner är för kontroversiellt att besluta om utan supporterdialog: Medlemmarna.

Exempel 3: 
Mats Gren ska ha försökt sälja spelare – utan deras kännedom.

Ur fotbollsmagasinet Offside.

KOMMENTAR: Den minst ”känsliga” av de tre punkter vi valt ut ur Offsides reportage. Ska man hårdra det får Mats Gren sköta spelaraffärerna precis som han vill. Han är trots allt chef för det sportsliga i IFK Göteborg. Däremot är vi rätt övertygade om att spelarna både 2015 som 2019 kommer må bättre om de vet ifall de har en framtid i IFK Göteborg samt få vara med i dialogen om de ska säljas till en annan klubb eller om ifall deras kontrakt kan/bör/ska förlängas. Det är knappast för mycket begärt att IFK Göteborg som arbetsgivare kan erbjuda sin personal? Spelare lämnar till andra klubbar och agenter har hand om många spelare – är detta verkligen det rykte vi vill att Blåvitt ska ha ute i fotbollsbranschen?

FOTNOT: Noteras skall är att Mats Gren och IFK Göteborg inte velat träffa fotbollsmagasinet Offside för en intervju. De har enbart gått med på att svara per mejl (vilket är en känd krishanteringsmetod för att slippa följdfrågor på tuffa ämnen). Därmed är Mats Gren/IFK Göteborgs svar till Offside väldigt svårtolkade i slutet av det långa reportaget. Vad – om något – dementeras egentligen? Tolka själv genom att läsa hela reportaget ”Gåtan Mats Gren” hos Offside (prenumeration krävs).

Categories:

BaraBen-podden
Facebook
Kategorier