Fakta om BK Häcken

Grundat: 1940

Arena: Bravida Arena 6500 åskådare

Antal säsonger i Allsvenskan: 19

SM Guld: 0 (bästa placering 2:a år 2012)

Cupguld: 2

Plats i maratontabellen: 17

Placering

BK Häcken har efter denna säsong spelat i Allsvenskan i 19 säsonger. Så sent som 2009 spelade laget.i Superettan men har efter avancemanget etablerat sig som en allsvensk klubb. Inget SM guld finns på kontot däremot framgång på senare med två cupguld. Förra året kom man före IFK Göteborg för tredje året i rad

Kan man säga att BK Häcken är ett etablerat topplag? Dem är definitivt med i topp 7 för att stanna ett tag och sett till vilka ekonomiska förutsättningar klubben har kan man ta ytterligare kliv och mer slåss mer om Europaplatser

BK Häckens bokslut 2007-2019

Då BK Häcken inte har redovisat sitt bokslut offentligt innan 2014 har siffrorna som tas upp här hämtats från två källor svenskfotboll.se samt BK Häckens egna bokslut från 2014. Då BK Häcken inte redovisar omsättningen för Gothia Cup som egen post har den posten hämtats från svenskfotboll.se. Sistnämnda källa redovisar inte heller alla poster som jag har med denna gång vilket gör att vissa poster redovisas från ett senare startår i jämförelse med IFK Göteborg.

BK Häckens omsättning på Gothia Cup 2019 är en uppskattning då klubben har lagt en post på övriga rörelseintäkter kring 107,6 miljoner kronor medan övriga år är tagna från svenskfotboll.se (som ej är klara med sammanställningen för 2019). Sett till tidigare år och hur Gothia Cup har utvecklats rent omsättningsmässigt sätt ska inte min siffra skilja sig i större grad mot den faktiska omsättningen.

Omsättning

Redan under åren i Superettan(2008-2009) så var BK Häckens omsättning högre än IFK Göteborg. Till stor del skriver vi in Gothia Cup som är en omsättningsmaskin för klubben med positiv avkastning och som redovisas som separat graf för att ge en överblick. Endast 2009 när IFK Göteborg flyttade in till nybyggda Gamla Ullevi så hade man en högre omsättning. Efter en stagnerat omsättning år 2016 har BK Häckens siffror tagit fart och nådde rekordhöga 186 mkr vilket placerar dem i absoluta toppskiktet i Allsvenskan. Nedan grottar vi ner oss i andra siffror som byggt klubbens omsättning och där vissa siffror imponerar stort och där klubben har gjort ett bra jobb.

Trots pizzakampanjer, gå två och betala för en plus diverse kampanjer så har BK Häcken fortsatt svårt att attrahera publik till sin arena. Trenden är procentuellt bra men en höjning med 200 åskådare är inget man blir rik av. BK Häcken har av topp 7 lagen det lägsta publiksnittet. Klubben har som uttalat mål att ha ett publiksnitt på 5000 personer.

Matchintäkter

Med det låga publiksnittet landar BK Häcken även i kategorin sämst i klassen av topp 7 lagen när det kommer till matchintäkter. Längre bak än 2014 kommer jag inte då jag inte kunnat finns redovisade intäkter. Av den totala omsättningen så står matchintäkter för låga 2,4 % medan motsvarande siffra hos IFK Göteborg är 20,9 %

BK Häcken har mot Blåvitt en betydligt lägre snittintäkt per åskådare 2019 som landar på 84,56 kr. Motsvarande siffra hos IFK Göteborg var 157 kr

BK Häckens långsiktiga mål är att ha ett publiksnitt på 5000. Utgår vi från dagens snittintäkt per åskådare så skulle de totala publikintäkterna exkl eventuellt Europaspel landa på 6 342 000 kr vilket är en ökning på cirka 1,7 miljoner kronor och skulle stå för 3,3% av 2019 års omsättning

Sponsorer

Från 2014 har BK Häcken ökat sina sponsorintäkter med 12 miljoner kronor. Det är den snabbaste tillväxten av topp 7 lagen och man har minskat gapet till IFK Göteborg rejält. Framgången enligt BK Häcken själva är att man med sina sponsorer har byggt upp ett nätverk där affärsmöjligheter utbytes mellan alla parter. Känns igen från tidigare framgång Malmö FF hade när man lanserade nätverket som sponsor på tröjorna som byggde på samma princip och samma framgång. Att ha sponsorer idag för över 30 miljoner kronor sett till hur lite folk som går till Bravida Arena så är det ett väl genomfört jobb BK Häcken har gjort här. Sponsorintäkterna står idag för 16,2 % av omsättningen. Motsvarande siffra hos IFK Göteborg är 24,2%

Med stabilare placeringar i Allsvenskan så har BK Häcken gått om IFK Göteborg i tv-intäkter. Intäkterna här baseras på ett poängsystem och ju lägre poäng man har desto mer pengar får man. Poängen räknas ihop för alla lags senaste fem placeringar i seriesystemet (Allsvenskan + ev spel i Superettan). BK Häcken senaste fem placeringar ger dem 32 poäng medan IFK Göteborg får 34 poäng (säsongen innan hade man 29 poäng). BK Häcken kommer med andra ord få mer tv-intäkter än IFK Göteborg kommande säsong. Tv-intäkterna står idag för 8,1 % hos BK Häcken medan motsvarande siffra hos IFK Göteborg är 9,4 %

Spelarförsäljningar


För de allsvenska klubbarna är spelarförsäljningarna den mest vitala intäkten för att verksamheten ska gå runt och utvecklas. BK Häcken är idag den klubb ihop med Malmö FF som är minst beroende utav spelarförsäljning sett till kostnadsportfölj. Klubben klarar att ha säsonger utan en enda försäljning då man har byggt upp en ekonomisk buffert. Försäljningar har dock skett genom åren men sett till topp 7 lagen så drar BK Häcken in minst intäkter vid spelarförsäljningar. Oftast har Häcken fått bilden att man värvar spännande spelare men några större affärer ut sett till hur spelarmarknaden har utvecklats har inte skett. BK Häcken har inte riktigt haft tonåringen som slagit igenom och skapat intresse till skillnad från IFK Göteborg som senaste två säsongerna har fokuserat mer på talang och lyckats sälja av Dahlberg samt Nygren i klubbens mått stora pengar. Ska BK Häcken dra mer transferintäkter så behöver man jobba hårdare med att få in unga talanger som tar plats och gör skillnad. Samtidigt ska det vägas in i skålen att BK Häcken har sina intäkter från annat håll som gör att klubben återigen inte lika beroende som IFK Göteborg att sälja spelare för att klara ekonomin över tid

Personalkostnader

BK Häcken har från 2016 ökat sina personalkostnader med över 20 miljoner kronor. Detta är en post som sticker ut i årets bokslut där personalkostnaderna ökar med cirka 13 miljoner kronor och gör BK Häckens ekonomi mer sårbar då intäktsposter som match och sponsorer inte ökar i samma takt. Med denna kostym blir BK Häcken mer beroende utav spelarförsäljningar och självfallet fortsatt tillväxt med Gothia Cup.

Mot IFK Göteborg passerade man personalkostnader år 2016 och ökar gapet mot tidigare år.

Årets resultat

Endast vid två säsonger sen 2007 har BK Häcken redovisat förlust där båda landade totalt på – 8 900 000 kr. Det ska jämföras med den totala vinsten man gjort samma period på 65 894 000 kr. Över åren så har BK Häcken levererat stabila resultat som legat jämnt, enda gånger det har stuckit iväg är när man gjort större vinster samt den medvetna förlusten 2016 då klubben investerade hårdare i spelartruppen och budgeterade att berört år skulle man ta en större förlust. Senaste säsongen gör man mot i jämförelse med 2018 en väldigt blygsam vinst på 395 000 kr vilket kan relateras till att vissa utgiftsposter som personalkostnader ökar med över 13 miljoner kronor.

I jämförelse med IFK Göteborg som har haft en årsresultat som mer pendlat upp och ner så har BK Häcken en grund och trygghet att leverera goda resultat. Det är en styrka att klara ett plusresultat trots de ökade personalkostnaderna och där de största inkomstavvikelserna i positiv bemärkelse ligger på Gothia Cup och sponsorer. 

Eget kapital


Med ett eget kapital på över 70 miljoner kronor är BK Häcken med i den absolut toppen i Allsvenskan. från 2007 har klubben ökat sitt egna kapital med 50 070 000 kr.

Med eget kapital avser det ej pengar som finns i banken. Med eget kapital menar man skillnaden mellan tillgångar och skulder och där är BK Häckens siffror starka. Det egna kapitalet är det som licensnämnden utgår ifrån. Redovisas ett negativt eget kapital så kan man åka ur seriesystemet. Det som driver upp BK Häckens egna kapital är stort kapital i banken. Sen år 2011 har BK Häcken haft en större eget kapital än IFK Göteborg och där gapet har ökat över tid och möjliggör större investeringar för att driva klubben framåt. Klubben är idag i en situation där man i större grad kan ta större risker utan att äventyra klubbens ekonomi.

Kassa

Som enda klubb så har idag BK Häcken mer likvida medel än eget kapital. Klubben har valt att placera över 40 miljoner kronor i kortfristiga fordringar som ej ligger som omsättningstillgång. Det totala kapitalet man har att röra sig med är över 80 miljoner kronor vilket gör BK Häcken till en av Allsvenskan rikaste klubbar. En stark likviditet ger många fördelar. Man kan kolla på dyrare spelare och man kan sälja spelare till bättre villkor. Istället för att sälja en spelare och begära in hela summan direkt så kan man sälja spelare på avbetalning och få en större slutsumma när sista betalningen ska ske. För BK Häcken är det idag den klokaste vägen att gå när man ska sälja spelare att kunna kapitalisera så mycket som möjligt på försäljningarna då man står stadigt med likvida medel. Affärer som jämfört med ett bankkonto ger en betydligt högre avkastning.

Klubben har sen 2009 då jag kunde finna likviditet på klubben haft mer pengar på banken än vad IFK Göteborg har haft. Starkt kapital ger bättre förhandlingslägen vilket IFK Göteborg haft det svårare med då man så sent som 2018 års bokslut var nere i endast 3 miljoner kronor i likviditet.

Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder

Omsättningstillgångar och skulder ger en bild om hur det ekonomiska läget ser ut just nu för klubben kommande säsong. För en klubbs välmående ska aldrig de kortfristiga skulderna överstiga omsättningstillgångarna. Har man till det en låg kassalikviditet kan scenariot uppstå att klubben ej klarar av att betala sina skulder och försätts i konkurs. Kort förklaring nedan vad dessa poster kan innehålla

Omsättningstillgångar är pengar som klubben räknar med ska komma in i föreningen inom 12 månader. Det kan vara avbetalning från köpande klubb som köpt spelare, det kan vara sponsorintäkter, tv intäkter med flera.

Kortfristig skulder kan vara skulder som exempelvis ska betalas inom 12 månader till leverantörer och klubbar som man köpt spelare av och där en avbetalningsplan ligger.

BK Häcken har procentuellt sett sett det största gapet mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder av topp 7 lagen och där gapet är över 60 miljoner kronor medan IFK Göteborg har kortfristiga skulder som överstiger omsättningstillgångar

Summering BK Häckens bokslut och ekonomi

BK Häcken levererar en stark rapport och har gjort det i flera säsonger. Idag står man högt i tabellen när det kommer till eget kapital och likvida medel. Klubben har i allt större takt gjort investeringar vilket märks i rejält ökade personalkostnader vilket gör klubben mer beroende av att intäktsmassan ökar.

Klubbens soliditet är Allsvenskans bästa på 71 jämfört med IFK Göteborgs stigande soliditet på 37,2. Soliditeten förklarar hur mycket av klubbens tillgångar som är finansierat med eget kapital.

BK Häcken redovisar av topp 7 lagen de lägsta avskrivningarna. IFK Göteborg har snäppet högre men fortsatt på låg nivå. Klubben har värvat spelare till 2020 men inte lagt de stora pengarna på nyförvärv vilket kommer inte ge en markant ökning på avskrivningar kommande säsong och som möjliggör ett förbättrat resultat.

Om man ska se till eventuella hot kommande säsong så finns det ingen klubb idag i Sverige som borde frukta så mycket att Corona viruset utbryts till pandemi som BK Häcken borde göra. Deras i särklass störst inkomstkälla Gothia Cup kan då hamna i farozonen om den ens blir av denna sommar. Klubbar kan välja att avboka i ren rädsla och det kan leda till att arrangemanget stängs ner. Det krävs mycket för att det ska ske men det ska respekteras som en riskfaktor. Om detta skulle ske så kommer inte BK Häcken gå under, man kommer tappa mer än halva sin omsättning för säsongen och man kommer göra en rejäl förlust över året om man inte inom sporten lyckas genomföra starka spelarförsäljningar. Häcken har dock råd att göra ett ekonomiskt bokslut med mångmiljonförlust då man har byggt en stadig grund att stå på.

Däremot så satsar man vilket syns i personalkostnaderna och jag tror man fortsatt kommer flytta fram sina pjäser för att bli en allt starkare aktör och öka riskbenägenheten för att haka på i tabelltoppen.

Det BK Häcken behöver bli bättre på är att genomföra starkare spelarförsäljningar om man ska göra sig mindre beroende utav Gothia Cup. Klubben behöver få fler talanger att blomma och kunna göra spelarförsäljningar som överstiger 40 miljoner kronor. Av topp 7 lagen så är BK Häcken sämst på att dra in intäkter på spelarförsäljningar. Återigen så klarar BK Häcken sin ekonomi av nuvarande nivå men om man ska minska sårbarheten så måste dessa siffror upp.

Matchintäkterna är lägre än ersättningarna klubben får från UEFA och då har man som bäst kommit till kvalrunda 3 i Europa League. Publiken är ett måste för att klubben ska kunna få ett större kapitalinflöde.

Jag berömde innan och gör de igen. Sponsorintäkterna tillväxt imponerar. Här har man gjort ett bra jobb

Sen är min personliga fundering om BK Häcken verkligen ska vara den klubb som värvar spelare som redan är erfarna? För mig är det obegripligt att klubben inte jobbar mer med att lyfta fram egna talanger och bli en plantskola som ska jobba med att ta täten i Sverige. BK Häcken har inga sm-guld. BK Häcken har inte samma kravbild som övriga topp 7 lagen i tabellen. Klubben är i helt rätt position att bedriva en verksamhet där man mer utvecklar unga spelare och säljer dem för dyra pengar. För ska BK Häcken bli tagen som en klubb som inte gör sig beroende utav Gothia Cup så behöver man ta en inriktning. Att jobba efter ett publiksnitt på 5000 personer och med matchintäkter som är långt ifrån övriga topp 7 lagen anser jag att klubben har jobbat felaktigt med att inte få in mer talanger när man har potentialen. Visst klubben har en stabil ekonomi men för den långsiktiga planen måste klubben ta flera kliv bort från Gothia cup bubblan och öka sin affärsvolym inom sin klubbverksamhet. För idag är inte BK Häcken en säljande verksamhet och ska man få bort Gothia Cup stämpeln har klubben ett vägskäl att välja. Kommer man ta den eller ska Gothia cup vara förutsättningen för att klubben ska vara kvar bland topp 7?

Hur kommer då säsongen att gå rent sportsligt? Sämst femma. Bzzzzzzzzzzzz på er.

BaraBen-podden
Facebook

1 week ago

BaraBen.com
Det här var åt helvete! #ifkgbg #ahlmansfemling ... See MoreSee Less
View on Facebook
Kategorier