Huliganer eller kamrater?


Stäng ner Summerburst, Dansbandsveckan och Way out West! Dessa festivaler ökar risken för våldsbrott ca. 50 % jämnfört med en ”vanlig kväll”. En rapport från Lunds Universitet (2015) som jämför festivaler och högrsikmatchers påverkan på våldsstatistiken visar tydligt att ingen större skillnad kan göras mellan de två. Då ska dessutom tilläggas att statistiken enbart omfattar just högriskmatcher vilket kan antas minska den totala effekten.

Varför läggs då sådana enorma resurser och fokus på just fotbollen? Jag har redan gjort min tolkning, men en ytterligare reflektion som känns relevant är skillnaden av våld. Sexuellt våld som är betydligt vanligare i samband med festivaler är samtidigt väldigt ovanligt i samband med fotboll och har dessutom en låg anmälansgrad (vilket gör mörkertalet högt). Det är knappast att sticka ut hakan att göra påståendet att sexuellt våld drar mindre resurser samt ses som mindre problematiskt än det öppna våldet. 

Det är just här vi kommer fram till min poäng. 28 % av svenskarna associerar fotboll med våld och huliganism och 27 % väljer att inte gå på matcher som ett resultat av just detta. Dessa siffror ser INTE likadana ut för festivalerna. Du blir inte ifrågasatt när du går på Summerburst, du får inte försvara ditt festivalpass till dansbandsveckan, varför? Är det trevligare att bli våldtagen än att få på käften?

Nej, det handlar om bilden av fotbollen som smetas på oss supportrar av media, brottsväsendet och intressegrupper som tjänar på vårt dåliga rykte. Ingen har lust att hyra in ditt vaktbolag för skattepengar om det inte finns farliga huliganer att hålla ordning på. Jag vill vara tydlig med att allt våld (både i och utanför fotbollen) är problematiskt och det här är på inga sätt ett försök till våldsromantisering, men vi behöver förändra synen på supportrar. Helst igår.

Över och ut

Pär

Categories:

BaraBen-podden
Facebook
Kategorier