Silly Season är i full gång. Spelare har lämnat men få har anlänt i skrivandets stund. Klubben står inför utmaningar att finna rätt spelare men hålla ekonomin i schack. IFK Göteborg aviserar att man 2020 gjorde ett ekonomiskt förlustår men där f.d. klubbdirektören Max Markusson aviserade att sporten detta år ska få mer resurser. Hur är det möjligt? Vi tar oss igenom lite förutsättningar för att få en enklare överblick var vi står idag inför kommande bokslut som släpps innan årsmötet

Eget Kapital

Det egna kapitalet ger en bild på hur föreningarna mår i ligan. Eget kapital säger inte vad klubben har i klubbkassan. Eget kapital är skillnaden mellan tillgångar och skulder. Gör föreningen vinst så återinvesteras det i det egna kapitalet och ger en tryggare grund inför sämre tider.

Ser vi till klubbarna som spelar i Allsvenskan 2021 såg det egna kapitalet ut för respektive klubb 2019 enligt följande

IFK Göteborg hade efter bokslutet 2019 förstärkt det egna kapitalet men har fortsatt en bra bit kvar till Hammarby. Över tid har det egna kapitalet utvecklats på följande sätt för IFK Göteborg

För året 2020 aviserar IFK Göteborg att man kommer göra förlust och det kommer påverka det egna kapitalet negativt men inte i den grad att vi är nere i 2018 års nivåer.

Årets resultat

IFK Göteborg har inte sen statistiken togs fram lyckats med bedriften att gå i vinst 3 år i rad. Föreningen lyckades 2018 och 2019 redovisa vinster men som nu bryts

Med inkommande förlust kommer klubben sänka sitt egna kapital men det betyder inte att kassaflödet försämras per automatik vilket är grunden till handlingsutrymmet klubben behöver för att värva spelare

Kassa

Kassan är för mig personligen den mest intressanta posten nu under Silly-tider. Där får vi en överblick vad klubben har för kontanta medel att röra sig med. Förra bokslutet visade upp ett förbättrat kassaflöde, men då ska man ha i beaktande att vi kom från kritiska nivåer. I jämförelse med klubbarna nedan är IFK Göteborg en liten aktör när det kommer till pengar i kassan och där vi kan se utvecklingen över åren 2015-2019

Med lågt kassaflöde och ett minskat eget kapital så ställer man sig frågan hur sporten kan få mer resurser? Jag gör bedömningen att svaret ligger på kundfodringar. Bokslutet 2019 redovisade att IFK Göteborg har kortsiktiga kundfordringar på 23 mkr. Det är pengar som förväntas komma in under 12 månader och det är i grunden Benjamin Nygren pengar som kommer in då Genk inte betalade hela summan direkt utan valde att dela upp betalningen. Lägg till Tolinsson som såldes till Lommel men där det verkar att klubben också betalar i omgångar så en del kommer in i 2020 bokslutet medan resterande kommer ligga som kortsiktig fordran för 2021.

Så även om vi kommer göra förlust för 2020 så finns det starka signaler som säger att kassan är förbättrad och möjliggör mer satsningar på spelare ihop med intressentbolaget om dem går in med pengar igen, vilket jag tror dem gör då även det bolaget får avkastning på Tolinsson och Nygren affärerna.

Vi har med sannolikhet ett förbättrat kassaflöde men vi ska komma ihåg att den är fortsatt låg och vi befinner oss i en tid som är oviss och där intäktsflödet är ovisst. Satsningar ska ske men jag har svårt att se att satsningarna kan bli så stora för att vi ska ha en trupp som utmanar i det högre skiktet i tabellen.

Övriga intressanta poster att bevaka

IFK Göteborg kommer detta bokslut redovisa större intäktsposter i flera områden. TV intäkterna kommer att öka tack vare det nya TV-avtalet som tecknades. Hur mycket som kommer in vet jag inte men det jag vet är att intäkterna kommer minska detta år på grund av den sportsliga placeringen IFK Göteborg landade på men som bör bli högre än 2019. TV-intäkterna bestäms genom ett poängsystem där klubbens placering i ligan de senaste fem åren ger en poängsammanställning. Ju lägre poäng desto större pott får man. Förra året hade man med sig 2015 års placering där vi slutade 2:a som gav effekt men som försvinner i detta bokslut.

Merchen

Max Markusson aviserar att merchen äntligen går i vinst 2020. Återstår att se hur mycket vi närmar oss den magiska gränsen 10 miljoner som vi aldrig har nått. I jämförelse med andra klubbar i Sverige har vi mycket kvar att göra. Exempelvis omsatte följande klubbar detta i sina merchkanaler 2019

AIK: 23 338 000

DIF: 27 400 000

Malmö FF: 19 575 000

Swisch

Supportrarna och sponsorerna har 2020 räddat IFK Göteborg med massiva donationer. Hur stor summan blev totalt återstår att se när bokslutet släpps.

Silly Season

Med ekonomin i beaktande kan vi se att det finns utrymme rent kapitalt att göra lite mer satsningar men även om det finns så ska vi veta att det är fortsatt med små medel som Pontus Farnerud har att röra sig med. Visst spelarförsäljningar har redan skett men det är inga stora summor som har kommit in. Visserligen har man frigjort löneposter som kan täckas upp men det är inte finhyllorna Pontus kan spana runt i utan snarare en småskabbig Billy hylla som behöver skruvas lite på för att få stabil igen.

Kämpa på Pontus, vi håller alla tummarna att klubben gör en bra Silly Season trots förutsättningarna

BaraBen-podden
Facebook
Kategorier